Erősáramú berendezések felülvizsgálata

Erősáramú berendezések felülvizsgálata
Megosztás

A tűzvédelmi szabályzat előírja elektromos erősáramú berendezések felülvizsgálatát, a szigetelési ellenállás és a villamos hálózat rendszeres, időszakos felülvizsgálatát. A cél az üzembiztos működés garantálása, a tűzveszély kiküszöbölése és az emberi élet védelme.

Külön kategória a villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata, amely azt vizsgálja, hogy a berendezés kiépítése szabványosan, előírások szerint történt-e.

Az érintésvédelmi időszakos felülvizsgálat az évek folyamán megváltozott technológia által esetleg indokolt berendezés módosítás, átépítés szükségességét vizsgálja.

erősáramú berendezések felülvizsgálója

Szintén vizsgálat tárgya, hogy magának a berendezésnek az állapota megfelel-e a hatályos előírásoknak.

Szigetelési ellenállás mérés

Maga a villamos hálózat és az erősáramú berendezés, pl. motor, kéziszerszámok, transzformátor, fűtőbetét stb. és a padló esetében fontos szempont a szigetelési ellenállás méréssel való ellenőrzése.

Méréssel ellenőrizzük a felülvizsgálat során:

 • az erősáramú berendezés ellenállásmérése a földpotenciálhoz képest
 • a villamos hálózat szakaszai ellenállásának mérése a földpotenciálhoz képest
 • a vezetékek egymáshoz képesti szigetelésének mérése

A szigetelési ellenállás mérés feltárhat olyan hiányosságokat, amelyekkel emberéletet lehet megmenteni.

Villamos hálózat vizsgálata

A hálózat ellenőrzésekor szabványos szerelésnek kell lennie mindenhol. Az erősáramú berendezés villámvédett épületben való üzemeltetése előírás, és az elvégzett ellenőrzésről vizsgálati jegyzőkönyvnek kell lennie.

A túlfeszültség és a feszültségkimaradás elleni védelem ellenőrzése a vizsgálat szerves részét képezi.

A tűzvédelem szempontjából fontos tényező a túláram elleni védelem megléte és szabványos szerelésének ellenőrzése. Ehhez többek között a kábelek megfelelően méretezett keresztmetszete, a biztosítók és hőkioldók megléte és előírás szerinti névleges értéke is szükséges.

Erősáramú berendezések felülvizsgálatának gyakorisága

A felülvizsgálat gyakorisága függ attól, hogy melyik kockázati osztályba sorolható az adott berendezés.

 • Robbanásveszélyes osztályba (MK) sorolt eszközök: 3 évente.
 • Közepes és alacsony kockázatú osztályba sorolt készülékek vizsgálatának esedékessége: 6 évente.

A felderített hiányosságokat dokumentáció formájában ismertetjük, javaslatot teszünk a problémák megoldására, és vállaljuk azok megszüntetését is.

Villámvédelmi felülvizsgáló

Ki végezhet erősáramú felülvizsgálatot?

A felülvizsgálatra jogosult személy rendelkezik a vizsgálathoz szükséges szakképzettséggel, tűzvédelmi szakvizsgával és felülvizsgálói jogosultsággal. A vizsgálatot megfelelő műszerekkel végzi, amelyről a feltárt hibákat tartalmazó jegyzőkönyvet készít, és a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A tulajdonosnak a kiállított jegyzőkönyvet munkavédelmi ellenőrzés alkalmával be kell tudni mutatnia.

Mire kell ügyelni a vizsgálat közben a balesetek elkerüléséhez?

 • Mindig megfelelő mérőszondákat, vezetékeket, lámpákat, feszültségérzékelőket és multimétereket kell használni, mivel a nem megfelelő berendezések elektromos íveket okozhatnak.
 • nem megfelelően szigetelt tesztszondák (jellemzően túl hosszú csupasz részek, fém az érintkező végén) véletlenül áthidal egy feszültség alatt lévő vezetőt
 • a tesztszondákon, vezetékeken és mérőműszereken keresztül vezetett túláram. Ez akkor fordulhat elő, ha a multiméter rossz méréshatárra van üzemmódba állítva, pl. áram vagy ellenállási tartomány feszültség mérésekor.

Az áramütéshez vezető balesetek egyéb okai a következők:

 • a tesztvezetékek, szondák és csatlakozók nem megfelelő szigetelése
 • hosszú, egymással összekapcsolt vezetékek használata, amelyek nem voltak könnyen megkülönböztethetők, ennek eredményeként az egyik vezeték a berendezésen keresztül csatlakozik, a másik pedig a tesztelt feszültség alatt álló vezetőn

Berendezések vizsgálata

A vizsgálati felszerelések minden darabját szakértőnek kell karbantartania. Az ellenőrzésről nyilvántartást kell vezetnieés a berendezések tesztelése, különösen hibák esetén. Ezek a feljegyzéseksegít eldönteni, hogy milyen gyakran kell szemrevételezést vagy tesztet elvégezni.

Fontos, hogy a berendezéseket használó személyzet megismerje a fajtákathiba, amely a vizsgáló berendezésben előfordulhat.

Példák a gyakori problémákra:

 • repedt berendezés tokok
 • sérült szigetelés (a rugalmas szigetelés kopása, vágása vagy tönkremenetele)
 • laza csatlakozók
 • sérült rugós fedelek

Ha hivatalosan bejegyzett, hitelesített ELMŰ villanyszerelővel szeretné végeztetni az erősáramú berendezések felülvizsgálatát, hívjon minket bizalommal!